Aula

AtecA

Coneix el projecte Aula Ateca de la mà d'IT3D.

Què és
l'Aula AtecA?

Les tecnologies representades a l’aula ATECA donen resposta al treball per zones, amb la finalitat de modernitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, donant el control i el protagonisme a l’alumne de manera transversal en cadascuna de les diferents famílies professionals. Aquestes tecnologies han de permetre nous modes d’interacció com l’aprenentatge mixt, l’aprenentatge personalitzat, aprenentatge social i emocional, vocacional, tècnic i modular. Així com centrar-se en el desenvolupament d’habilitats per a la incorporació al món laboral i en la millora del com s’ensenya, fent que l’aprenentatge sigui rellevant, accessible i significatiu per a tots.

Tecnologies i Tècniques

Impressió 3D
Escanejat 3D
Realitat mixta
Connectivitat entre dispositius
Xarxa intel·ligent col·laborativa
PLM (Cicle de vida del producte)
Wifi - 6
5G - Fibra òptica
Visió artificial
Impacte - Petjada de carboni

La col·laboració resulta fonamental per a la consecució dels objectius de qualsevol grup de treball actualment. La posada en marxa d’un conjunt de tecnologies col·laboratives i un espai dedicat a les mateixes afavoreix el model educatiu híbrid, en possibilitar la comunicació entre persones i entitats amb la generació i creació d’activitats col·laboratives des de l’entorn digital.

Aquestes tecnologies han de ser capaces així mateix d’afavorir la continuïtat de l’experiència educativa qualsevol que sigui el nivell de presencialitat a garantir.

Objectius de
l'Aula AtecA

Importància de la
impressió i escanejat 3D.

En funció de la família professional podem fer diverses tasques amb aquestes dues tecnologies, en unes ocasions complementant-se entre elles i en unes altres simplement fent ús de l’una o l’altra. Les característiques d’aquests equips per a cada cas variaran en funció de les prestacions que requereixin les aplicacions que es vagin a realitzar.

Aquests són alguns exemples de les famílies professionals la integració de les quals d’aquesta tecnologia aporta valor i ajuda a millorar els processos.

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

La impressió 3D permeten crear als alumnes un model original a escala i plasmar físicament el seu disseny en tres dimensions, per a així analitzar i comprendre tots els elements que componen el model, la seva funcionalitat i detalls, a més d’oferir un mètode per a la validació del disseny, amb la finalitat d’aportar valor afegit als seus projectes.

Al seu torn els escàners 3D permeten representar en 3D objectes físics que puguin servir per a integrar-los en els models desenvolupats pels alumnes, sense necessitat de dedicar hores de disseny 3D.

HOSTALERIA I TURISME

La combinació d’impressores 3D i escàners 3D per al sector de l’Hostaleria permet ampliar la personalització i creació de motlles positius impresos en 3D, amb la finalitat de crear el negatiu mitjançant silicona. L’escanejat agilitza el procés de modelatge 3D de figures que serveixin per a realitzar motlles específics.

La impressió i disseny d’elements exclusius com a talladors a mesura o motlles per a elaborar dolços, són també una aplicació interessant per a desenvolupar en aquesta família professional.

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Els alumnes poden crear els seus propis útils a mesura, així com elements personalitzats per a la confecció de peces, gràcies a la impressió 3D podem crear més enllà dels elements estandarditzats que ja existeixen.

Al seu torn, l’escanejat 3D ajuda a captar volums de manera ràpida i senzilla podent realitzar dissenys de peces, accessoris, etc. de forma totalment personalitzada

ARTS GRÀFIQUES

Fabricació de dissenys 3D de contingut gràfic que permeti materialitzar elements personalitzats únics.

ARTS I ARTESANIES

La impressió 3D en aquesta àrea permet als alumnes fer un pas més enllà en el procés creatiu combinant noves tecnologies amb tradicionals. Poder materialitzar mitjançant la fabricació amb impressió 3D les creacions augmenta les possibilitats.
Al seu torn l’escanejat 3D permet poder recrear un objecte per a realitzar una rèplica digital en 3D de qualsevol model físic.

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

La impressió 3D és molt útil per als alumnes no sols per a conèixer el seu funcionament, manteniment i posada a punt, sinó per a crear peces a mesures, carcasses i útils personalitzats, augmentant les seves possibilitats en el mercat laboral.

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Fabricació d’elements específics per als projectes realitzats pels alumnes. Modificació de peces i elements que s’ajustin a les necessitats i funcionalitats reals que els alumnes busquen en els seus desenvolupaments.

FUSTA, MOBLE i SURO

La impressió 3D i l’escanejat permeten reproduir i realitzar modificacions de disseny realitzats pels alumnes abans de crear-los mitjançant altres tècniques de fabricació, reduint el temps i els costos d’aquests processos.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Disseny i fabricació d’utillatges. Fabricació de peces de recanvi. Disseny d’elements funcionals per a modificacions dels equips sobre la base de les necessitats de l’usuari.

FABRICACIÓ MECÀNICA

Validació geomètrica, comprovació de la funcionalitat dels prototips per a verificar el seu correcte funcionament, enginyeria inversa o bé fabricar models a mesura a partir de dissenys 3D realitzats pels alumnes, són només algunes de les aplicacions de la tecnologia 3D en aquest camp.

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Amb les tecnologies d’impressió 3D i escanejat 3D els alumnes poden desenvolupar peces adaptades per a un ús concret i de forma personalitzada i a mesura, optimitzant el procés de reparació i manteniment.

SANITAT

Escanejat d’extremitats i parts del cos humans per a la fabricació mitjançant impressió 3D d’elements de suport funcional, pròtesi, ortesi, … Disseny i impressió de peces modificades sobre la base de les necessitats dels alumnes o dels pacients.

¿ Què ofereix IT3D
als centres amb
Aula AtecA?

¿ Necessites assessorament personalitzat?

Alguns centres que ja
confien en nosaltres

Artículo añadido al carrito.
0 artículos - 0,00 

¿Podemos ayudarte?

Contacta con nuestro equipo de especialistas en impresión 3D y te ayudarán en cualquier duda referente a nuestros productos y servicios.

Responsable: INTERNATIONAL TECHNOLOGY 3D PRINTERS SL
Finalidad: Atender, contestar y gestionar las consultas o solicitudes recibidas.
Derechos: Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad si corresponde al e-mail: info@it3d.com . Tienes derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Mas información https://it3d.com/politica-privacidad/